Indholdsfortegnelse - FDM Motor 1965


   

................................................Nr. Side
BILER (Bilprøver er mrk. *)
Bilbudgetter ................................ 1 18
Bilmodeller, jagten på nye.......... 13 930
Bilpriser pr. 15. 1. 1965 ............. 2 84
Bilpriser pr. 15. 4. 1965 ............. 9 614
Bilpriser pr. 31. 8. 1965 ........... 18 1196
Bilpriser pr. 1. 12. 1965 ........... 25 1688
Bilprøverne i 1964 ...................... 1 36
Bilsalget i 1964 ........................... 6 302
Biludstillingen i Frankfurt............ 20 1320
Biludstillingen i Geneve ............... 7 382
Biludstillingen i London .............. 23 1526
Biludstillingen i Paris .................. 22 1456
Biludstillingen i Torino ............... 24 1604
Aston Martin DB 5.................... 17 1133
Audi ......................................... 21 1392
Audi * ...................................... 26 1724
Austin 1800 Windsor .................. 2 76
Austin 1800 Windsor* ................ 3 114
Austin Partner * .......................... 2 68
BMW Coupé 2000 C og CS..... 19 1264
Citroen 1966 ............................ 19 1245
Citroen DS 21 *........................ 24 1614
Citroén Week-end *.................. 13 922
Fiat 850 Coupé.......................... 25 1671
Ford Cortina 1500 Automatic * . 11 764
Ford Mustang * ......................... 18 1186
Ford Taunus 12 M * .................... 4 172
Ford Taunus 20MTS*.................. 8 484
Japanske biler .............................. 3 124
Hillman Super Minx Sport * ......... 9 564
Mercedes Benz 1966 ................. 17 1134
Morris Masoot *........................... 2 68
Moskvitch 1966.......................... 20 1341
Moskvitch 408 * ........................ 25 1676
NSU 1966 ................................. 19 1244
NSU Spider Wankel* ................ 14 978
Opel 1966.................................. 18 1172
Opel Diplomat *......................... 16 1076
Opel Rekord »L« 6 cyL * ............ 1 28
Peugeot 204 ................................ 3 119
Peugeot 204 .............................. 10 660
Peugeot 404 *............................ 10 666
Rambler American 440* .............. 6 304
Renault 1966 ............................. 20 1340
Renault 4 * ................................ 22 1462
Rolls Royce Silver Shadow......... 23 1540
Rover 2000 ............................... 14 992
Rover 2000 * ............................ 15 1026
SAAB 1966 .............................. 17 1135
SAAB 96 og Special *............... 23 1534
Skoda 1000 MB.......................... 6 318
Skoda 1000 MB*...................... 12 860
Stationcars, oversigt over ............. 7 404
Toyota Corona, sedan og stcar .... 6 319
Triumph 1300, 1966 .................. 21 1404
USA-toiler 1966 ........................ 24 1618
Vauxhall Cresta*......................... 20 1328
Vauxhall Victor * ......................... 8 244
VW 1966 .................................. 17 1124
VW 1300 * ............................... 19 1248
VW 1600 TL* ........................... 21 1396
Volvo 1966 ............................... 18 1175

CAMPING
Camping-fordele hos FDM ...... 7 398
Camping-idyller i Europa ...... 22 1476
FDMs campingpladser .......... 4 184
Feriebetragtninger .............. 20 1364

CAMPINGTIPS, MEDLEMMERNES
Siderne: 256, 343, 367, 463, 547, 639, 798, 890, 911, 1002, 1045, 1095, 1116, 1291.

CAMPINGVOGNE
Campingvognsoversigt .......... T 412
Campingvognen i mølpose ...... 20 1342
ACE 302 de luxe................ 8-500
Hinshøi 500 ..................... Hk 686
Knaius Brilliant ................. 1K 780
LM Safir........................ 13 938
MKP Petit ...................... 9^ 584
Waterbird ...................... 12 868

BØGER, NYE
Autoreparationer ................ 11 783
Bag et rat ...................... 26 1746
Buket for bilister................ 26 1746
Ekspert på vej .................. 26 1746
Frankrig A. B. C............... 17 1140
Førstehjælp ..................... 17 1140
Reparationshåndbøger for personbiler .... 24 1630
Rhodos .......................... 17 1140
Samlerens bilbog 1 og 2........26 1746
Sjov på hjul, af Harry Jensen___ 8 511
Teknisk engelsk for maskinfagene 19 1234
The art and technique of driving 21 1421

FORENINGSVIRKSOMHED
Brugtbilhandel med garanti ..... 2 70
ERA, støttepunkt i Hamburg .... 13 926
ERA, ambulanceflyvning ........ 3 122
ERA, hjælpen har vinger........ 5 234
ERA, nye abonnementøbetingelser 1 24
ERA, sådan bruges.............. 10 692
Europa Guide i hæfter.......... 7 422
FDMs hotelkæde ................ 9 568
FDM og Falcks vejhjælp........ 13 927
FDMs lygteprøver .............. 20 1351
FDMs rejsecenter i København .. 16 1075
FDMs repræsentantskabsmøde .. 13 916
FDMs repræsentantskabsmøde .. 13 934
FDM-udstilling: »Bil og fritid« .. 21 1412
FDM-ferieplanlægning .......... 5 240
FDM-kontingentet stiger i 1966 .. 13 935
FDM-kort og rejsehåndbøger___10 678
FDMs prøvestationsrapporter___ 1 16
FDM-valg af præsident m. fl..... 4 159
FDM-valg ...................... 4 190
FDM-valg...................... 18 1190
Årsskiftet 1964-65 .............. 1 12

JURIDISKE ARTIKLER
Afviservingerne synger på sidste
vers ........................... 16 1072
Børn og buler i biler............ 17 1136
Dækkenes slidbane mindst 1 mm 15 1040
Erstatning for værdiforringelse .. 4 202
Erstatning ved påkørsel af dyr .. 14 982
Erstatning ved personskade ___ 9 570
Færdselsstraffe i Vesttyskland .. 3 141
Gule plader, kursen skærpet .... 3 134
Hotellers ansvar for gæsters biler 25 1666
Isede ruder kan koste kørekort .. 1 33
Overhalingsblink; tilladt ........ 16 1074
Omsætningsafgift af rep. biler .. 4 202
Selvangivelsen og bilen ........ 2 78
Tilfredshedserklærihger ........ 10 690
Vejenes forurening, ansvaret for 20 1326
Vægtafgift, den ekstraordinære .. 3 118

MOTORPOLITIK
Afgiftsforhøjelserne, protest mod 5 221
Afgiftsforhøjelserne i kr. ........ 8 506
Afgiftsforhøjelser igen .......... 25 1657
Afsavnserstatning for lille ...... 22 1451
Ankenævn for bilreparationer,
intet .......................... 24 1593
Bilradiolicensen ................. 8 471
Bilradiolicensen må væk........ 18 1171
Bilradiolicensen afskaffes ....... 25 1657
Brandhaner og p-pladser_______ 2 64
Bremser er lovligt dårlige ...... 1 16
Brugtvognsafgiften er umoralsk.. 7 377
Brugtvognsafgiften, lovsjaskeri .. 9 557
Busser er billigst og bedst ...... 10 652
Efterlysning af turister.......... 14 973
Efterlysning af turister.......... 16 1069
Efterlysning af turister.......... 18 1195
Elektricitetsrådet og motorvarmere............3 112
Elektricitetsrådet og motor-varmere ..........16 1090
Farlige vejkryds, afmærkning .. 15 1025
Fugleflugtsliniens afskrivning .. 14 990
Fugleflugtslinien« afskrivning .. 16 1073
Grønt kort bør afskaffes........ 23 1521
Hastighedsgrænserne i søgelyset. 2 61
Kantstriber...................... 21 1387
Københavns havn og byplanen .. 20 1318
Kørekort på livstid? ............ 12 841
Lyssignalerne må forbedres — 17 1122
Motorgaderne, hvor bliver de af ? 7 380
Motorafgifterne og Købstadsforeningen ..... 3 109
Motorafgifter nær 2% milliard .. 4 163
Nummerplader, kvadratiske ___20 1315
Pariserskiverne.................. 26 1720
Parkeringen i byerne............ 6 292
Persontransport er ikke luksus .. 4 162
Radiostøjdæmpning vil koste 30
millioner ...................... 14 976
Radiostøjdæmpning, fristen forlænges ........18 1167
Registreringsafgiften forhøjes ... 6 289
Registreringsproceduren forenkles 19 1241
Registreringsproceduren forenkles 18 1171
Skat på trafik og transport...... 9 553
Skattebuketten, ukrudt i ........ 4 162
Skatteforslagene, lyspunkter i .. 4 159
Storebæltsbroen, idékonkurrence 14 990
Stænklapperne må væk ........ 2 61
Stænklapperne, farvel til........ 6 289
Sygekassernes rejseforsikring ... 17 1119
Sygekassernes rejseforsikring og ERA .......18 1170
Sygekassernes rejseforsikring ulovlig ..........23 1521
Toldforhøjelse for biler fra Fællesmarkedet udemokratisk ..9 557
Trafikforskningen forsømmes___ 2 65
Trafikulykkerne, en misbrugt statistik .............7 380
Trafikulykkerne, årsagerne til .. 8 471
Tunnelbanerne i København___ 8 474
Tunnelbanerne i København___24 1596
Tunnelbanerne i København .... 25 1660
Varevognene skal nu til syn .... 19 1237
Vejbelægninger bør være lyse .. 11 748
Øresundsbro i syd .............. 5 224

REJSEBESKRIVELSER
Alperne, under eller over ...... 9 574
Biltogene........................ 8 490
Børn og biler på langtur........ 12 864
Feriebagagen, pas på overlæs .... 12 852
Ferieplanlægning gennem FDM.. 5 238
Lægen giver gode råd til ferien.. 10 654
Motorveje over hele Europa .... 8 486
Motorvejskørsel i ferien ........ 12 850
Afrika: Fotosafari pr. bil........ 19 1288
Amerika: 4000 km gennem USA.. 18 1192
Belgien: Ardenneme............. 8 498
Brugge................ 11 758
Danmark: Christiansø ......-. v.. 12 884
Færøerne............ 9 580
Knudshoved Odde .. 21 1406
Langeland ........... 11 776
Nordsjællandstur .... 15 1036
Slotssamarbejde ..... 19 1260
Sydøstsjællandstur .. 23 1530
Thy.................. 18 1188
Aalholm bilmuseum .. 14 984
Min yndlingstur: Det jyske vandskel .. 26 1736
(Fynsk idyl .......... 26 1737
Finland: Turister er velkomne .. 8 480
Frankrig: Bilvej på havets bund 15 1040
Landet bag rivieraen .. 11 754
Langs Dordogne...... 16 1080
Mont Saint-Michel .... 18 1184
Pyrenæerne.......... 8 492
Route des Grandes Alpes.............. 10 656
Vogeserne .....,...... 12 856
Grækenland: Øer i Ægæerhavet 23 1542
Holland: Farvernes land ........ 5 230
Irland: Sælsom ferieoplevelse .. 11 778
Italien: Norditalienske søer.......6 322
Rom, gensyn med ....... 15 1032
¦*- Venedig under vand — 4 168
Jugoslavien: Dubrovnik .....? 9 586
Plitvice-søerne .... 7 418 Norge: Jotunheimen.. 11 768
- Nordkalotten.......,..... 13 932
Norgestur, en rigtig — 9 560
- Vinterferie, pr. bil ...... 23 1536
Schweiz: Berner Oberland ...... 7 388
Schweiz: Vinter i Engelberg .... 22 1464
Set. Gotthard .......... 12 870
Swiasminiatur ......... 11 774
Trafikmuseum i Luzern 10 700
Spanien: Costa Brava............ 1 22
Costa del Sol.......... 25 1672
Storbritannien: Wales .......... 7 400
Sverige: Jåmtland .............. 10 680
Kobbervejen over
»Kølen« ............... 17 1128
Småland .............. 20 1332
Tjekkoslovakiet: Prag .......... 14 988
Tyskland: Ahrdalen og Eifel .... 7 408
Berlin ................ 3 120
Harzen ............... 6 298
Helgoland ............ 13 936
Saltvejen ............ 10 670
Østrig: Burgenland.............. 11 762
Wien, vinterferie i ...... 25 1680

REJSETIPS
Siderne: 138, 200, 248, 336, 430, 518, 606, 704, 735, 831, 948, 998, 1046, 1100, 1142, 1202, 1282, 1360, 1426, 1480, 1515, 1628, 1692, 1740.

REJSETIPS, MEDLEMMERNES
Siderne: 257, 342, 371, 467, 543, 640, 794, 876, 1044, 1094, 1162, 1290, 1352, 1418,1490, 1552.

TEKNIK OG ØKONOMI
Akkumulator med 6 og 12 volt .. 3 128
Akkumulatoren om vinteren..... 2 66
Benzin, hvilken er bedst......... 8 496
Benzin, sådan sparer De......... 18 1176
Benzinsystemet, fejlfinding ...... 4 166
Bilsæder, på vej mod rigtige___ 9 672
Bilsædet, sådan forbedres ...... 15 1034
Bilsæderne bør blive bedre......23 1544
Brand i bilen.................... 12 866
Brand 1 biler efter sammenstød.. 25 1684
Centralvarme i bilen............ 21 1410
Chokerens rette brug ........... 19 1254
Diesel-streamliner............... 10 674
Dækkene, hvad betyder tallene .. 20 1346
Elektriske system, fejlfinding .... 5 242
Efterårskrav til bilkørsel......... 19 1246
Friløb på biler.................. 9 588
Garagedør, Fra min:
Hydraulisk betjening.......... 6 303
- Lys i lygten..........:........ 4 179
Stålbatteri.................... 18 1164
Venstre- eller højrekørsel..... 9 570
Væsker, der forsvinder........ 19 1233
Filtrerer luftfiltret ................ 26 1746
Hestekræfter, hvad er...........23 1550
Is- og "dugfri ruder.............. 1 32
Instruktion i ødelæggelse ...... 10 712
Joller, gode råd ved køb af...... 13 940
Karburatoris .................... 21 1402
Lakkens holdbarhed............. 6 294
Luftforureningen fra biler....... 9 558
Luftforureningen fra biler ....... 22 1470
Lydisolering af bilen............ 16 1086
Lygteføring, regler for.......... 20 1336
Menneskerigtig bil (human engineering):
Bilsæderne bør blive bedre .... 23 1544
Hvad kan bilkøberen kræve? 24 1610
Hvad kan vi ønske os af køre-komfort? .......25 1668
Motorvarmere, elektriske........ 3 113
Motorvask ...................... 17 1131
Prøvekørslerne, sådan foretages .. 7 396
Rattet på retur? ................. 15 1042
Rustbeskyttelsen af biler........ 19 1242
Selvangivelsen og bilen.......... 2 78
Serviceeftersynene.............. 16 1082
Serviceeftersynene .............. 20 1330
Sidevindsfølsomhed.............. U 772
Sikkerhedsseler................. 7 392
Sikkerhedsseler ................. 10 692
Skærme, der ikke ruster.........23 1572
Speedometre er optimistiske.....24 1600
Spejlenes placering og brug...... 11 750
Tilkørsel af nye biler............21 1394
TV i bilen....................... 14 980
Ventilator, termostatstyret ......19 1266
Wankel-æotorens opfinder ...... 22 1468

TEKNISK BREVKASSE
Siderne: 5, 53, 101, 151, 213, 279, 359, 455, 535, 631, 727, 823, 903, 965, 1013, 1061, 1109, 1156, 1221, 1303, 1375, 1439, 1503, 1583, 1647, 1711.

TILBEHØR TIL BILEN
Siderne: 878, 1632, 1696.

UNDERHOLDENDE ARTIKLER
Betjenten som turistvejleder___ 15 1048
Bilen, der kunne tænke.......... 5 237
Bilrace på hjemmebane ........'26 1728
By-bil med roterende karrosse ... 15 .1030
Felix og Amber på eventyr...... 24 1622
Forskole 01 kørekortet.......... 22 1478
Fotosafari i trafikken ........... 18 1180
Hund efter kaffesmuglere....... 10 665
Julehistorte ..................... 26 1722
Julekonkurrence ................ 26 1731
Kvinder og vittighedstegnere___ 16 1078
»Kædereaktion« på bilfabrikker .. 22 1472
Kørekortet til mor.............. 8 522
Natlig frierfærd ................ 6 320
Ode til von Larsen.............. 7 428
Parkeringens morgenmarked___21 1400
Parkeringsplads, jamen der var .. 22 1487
Plæneklipper-bilen« ............ 15 1038
Pibe til instrumentbrættet ...... 10 663
Pusling-parkering............... 16 1084
Rampen i Svendborg............ 25 1682
Takt og tone på trinbrættet .... 26 1734
Trafikflirt, fra rat til rat......... 11 760
Trækarrosseri til bilen..........26 1738
Vejrforandring og temperament.. 6 330

VEJE, TRAFIK OG KØRETEKNIK
Asserbo Plantage, stikvejen...... 14 976
BU- og trafikstatistik............ 21 1390
Bussen, giv den en chance.......10 649
Byplanlægning, flugten fra city .. 19 1252
Danmarks motorveje............ 12 846
Elektronisk trafikkort i London .. 3 140
Englands motorvej Ml..........22 1492
Forsvaret i færdslen............23 1524
Færdselstavler, nye.............15 1024
Færdselstavler, nye ............. 18 1204
Harmonikasammenstød.......... 5 226
Harmonikasammenstød.......... 20 1315
Hastighedsrammer i Schweiz___24 1637
Hjul i rabatten, reagér rigtigt .... 19 1258
Koldingkryds med komplikationer 4 178
Langsomme bilister ............. 11 745
Lyssignalerne må forbedres...... 17 1122
Motorkørsel i skovene........... 14 976
Parkeringsmaaøvrer ............ 8 476
Politiets patruljer trænes........ 22 1460
Politiets hastighedskontrol ......25 1662
Rastepladser på Lolland-Falster .. 18 1182
Mont Blanc-tunnelen............13 928
Skånsk motorvej langs Øresund .. 18 1191
Slagelse omfartsvej.............. 12 844
Vejarbejderne, hvem betaler .... 23 1564
Vejbelægninger bør være lyse ... 11 748
Verrazano-broen i New York .... 19 1256

Desuden findes i MOTOR følgende faste rubrikker:
Vindspejl, Bakspejl, Landet rundt og Motorbrevkassen.