Indholdsfortegnelse - FDM Motor 1967


   

............................................Nr. Side
BILER (Bilprøver er mærket *)
Bilbudget ....................... 1 18
Bilen på selvangivelsen.......... 2 80
Bilpriser pr. 1. 10. 1967........... 21 1434
Bilprøve, Sådan laver FDM en .. 4 162
Bilsalget 1966.................... 4 166
Bilens driftsudgifter og momsen 16 1108
Biludstilling i London .......... 23 1550
Biludstilling i Frankfurt ........ 20 1340
Biludstilling i Genéve .......... 7 386
Biludstilling i Paris ............. 22 1504
Biludstilling i Torino ........... 24 1642
Trafikhistorisk museum i Helsinge 9 552
Veteranbiler og fly på Egeskov .. 16 1092
USA-biler 1968 .................. 20 1364
Alfa Romeo Giulia Sprint G. T. Veloce * ....................... 2 74
Audi Super 90 * ................ 11 767
Austin 850 automatic * .......... 8 486
Austin 1800 * .................... 12 864
Austin 1800 1968 ................. 21 1426
Chevrolet Camaro SS 350 *...... 9 556
Citroen 1968 - Ny 2-cyl. model Dyane ......................... 18 1228
DAF 44, variomatic *............ 23 1566
DAF 44, teknisk set.............. 17 1150
Datsun 1000 & 2000.............. 1 30
Datsun 1300 * ................... 17 1157
Dodge Dart * .................... 13 946
Fiat Dino ....................... 9 574
Fiat 124 *........................ 5 245
Fiat 124, Spider Sport........... 1 34
Fiat 125 ......................... 10 648
Fiat 1100 R ...................... 25 1703
Ford 17 M & 20 M - 1968........ 18 1204
Ford Cortina MK II 1300 & 1500 GT ............................ 3 114
Ford Cortina 1,3 1. MK II *...... 8 475
Ford Cortina GT * .............. 16 1100
Humber Sceptre, ny 1968........ 21 1425
Jaguar 1968 ..................... 21 1425
Jaguar »Economy............... 6 299
Jalta 965 A * .................... 7 395
Mercedes Benz 200. Diesel Automatic * ........................ 3 124
Mercedes 250 SL ................ 6 299
Morris Marina Automatic *...... 10 651
Opel Commodore * .............. 20 1356
Opel Commodore ............... 6 298
Opel Kadett og Olympia 1968 ... 19 1272
Opel Kadett Rallye * ............ 14 996
Opel Rekord 1,7 L *............. 21 1412
Peugeot 204 *.................... 10 648
Peugeot 404 ..................... 21 1408
Peugeot 404 *.................... 26 1764
Renault 4, 8 & 10 1968 .......... 18 1212
Renault 16 super luxe * ........ 15 1052
Rover 2000 TC * ................ 13 936
Rover 3,5 1 med V-8 motor...... 21 1427
Saab 96 1968-model.............. 17 1142
Saab 90 ......................... 26 1752
Simca, ny med forhjulstræk..... 20 1346
Simca 1501 * .................... 1 26
Sunbeam 1500 og 1725 * ......... 9 563
Sunbeam 1500 ................... 6 299
Sunbeam 1725, ny 1968-model___21 1427
Sunbeam Hunter ................ 1 30
Toyota Corolla .................. 17 1143
Toyota Corolla * ................ 24 1636
Toyota Crown 2300 * ............ 18 1221
Toyota Crown 2,3 1.............. 6 299
Triumph GT 6 * ................ 11 742
Triumph GT 6 .................. 1 31
Triumph Herald, ny 1968-model . 21 1424
Vauxhall Victor 1968 ............ 22 1480
VauxhaU Viva * ................ 6 303
Volvo Amazon 121, Quick, 122 S, 123 GT, Amazon stationcar ? .. 22 1492
Volvo 142, 144 og Amazon 1968 .. 18 1213
Volvo 144, teknisk gennemgang . 3 128
Volvo 144 S * ................... 4 181
VW 1968 ........................ 16 1090
VW 1200 ........................ 12 847

BØGER, NYE
Bøger for naturelskere .......... 19 1315
Caravanbogen ................... 3 139
Danmarks herligheder........... 19 1314
Danmarks helligheder........... 26 1774
Frankrigsrej sende, Gode råd til .. 19 1314
Færdselslære .................... 3 139
Færdselslære for folkeskolen___13 922
Motorer for motorkøretøjer og
fartøjer ....................... 6 286
Usikker ved enhver hastighed ... 26 1774

CAMPING
Camping i Danmark med 15% rabat ............................ 13 964
Campingdebut, sørgmunter ...... 17 1170
FDM fordele for campinginteres-serede medlemmer ............ 4 174
FDMs campingpladser er beskrevet i nr.
8, 9, 10, 11, 12 og 13.
Telt, hvilket skal jeg vælge...... 9 582

CAMPINGVOGNE
FDM prøver de nye campingvogne:
Estuary Cavalier 1200 ......... 8 494
Europe I ...................... 11 756
Hvalsø SHC 900 ............... 10 666
K. J. 900 ...................... 9 576
Lynton 390 T.................. 14 1002
M. K. P. Grandesse ............ 12 868
Campingvogne 1967 .............. 7 417
Campingvogne, se Dem godt for, før De køber .................. 7 412
Campingvognen med på vintertur 21 1442

FORENINGSVIRKSOMHED
Førstehjælp ved færdselsulykker 20 1362
AIT-generalforsamling i Helsingør arrangeret af FDM ............. 11 740
AITs kongres: Velfærd er også sikkerhed .................... 12 842
Driftsregnskab for FDM 1966 .... 14 1008
ERA, Hvis uheldet er ude........ 11 748
FDM-valg ....................... 4 189
Kontingent, Hvad man får for sit 24 1655
Kænguruklub i Danmark........ 17 1135
Kænguruklubben, over 100 medlemmer i Danmark ............ 25 1710
Medlemskonkurrence .......... 24 1634
Prøvetjenesten udvider.......... 23 1540
Valg af jurisdiktionsformænd___18 1230
Årsskiftet 1966-67 ............... 1 12

JURIDISKE ARTIKLER
Afmærkning af havarerede køretøjer .......................... 6 327
Nr. Side Afskrivningen, Luk ikke øjnene . 5 252
Bilhandel til nye priser.......... 24 1617
Bilskade efter vejskade.......... 1 32
Byretsdom om cigaretstump ___23 1548
Centralregisteret udvides........ 26 1778
DAF, billig præmie for elitekørere 23 1578
Erstatning for afsavn af bil.....18 1214
Erstatningsregler for skader sket
på værksted .................. 6 332
Franskbrødssagen fra Odder stadfæstet ......................... 23 1540
Fuld-stop-sag, »En hårdnakket benægter« ....................... 3 130
Funktionærer og biler .......... 25 1724
Førerbevis og udlandstur........ 11 791
Førerbeviset, Overtrædelse af hastighed kan koste førerbeviset . 23 1565
Groft uforsvarlig kørsel? ........ 20 1348
Gule plader - private ærinder ... 17 1156
»Gør-det-selv-forsikringsselskab« 18 1198
Kørselsgodtgørelse, statens regler 18 1198
Lys og refleks, nye bestemmelser 5 250 MLU med ny personvognstarif .. 19 1266
MOMSens virkning ved OMSens bortfald ....................... 13 934
Renter, De dyre ved køb af bil .. 4 172
»Reparationer«, ny udgave af FDMs vejledning.............. 10 697
Skade på udlejningsvogn lejet i Tyskland ...................... 19 1302
Sløseri med sikkerheden kan koste førerbeviset................ 21 1410
Spærrefladeafmærkning, skal respekteres ...................... 19 1290
Tegngivning, Er man bundet af sin 7 394
Vindspejlsvaskere, spejle og dæk, de nye bestemmelser om: ...... 22 1503
Vægtafgifts-opkrævning, Vejledning om ændret ............... 10 696

MOTORPOLITISKE EMNER
Benzinhandel og lukkelov ....... 17 1134
Benzinlagrene til gammel pris .. 14 991
Brugtvognsafgiftens begravelse .. 12 832
Bødesystem, det svenske ........ 5 226
DSB - et statussymbol........... 11 736
FDMs repræsentantskabsmøde: MOMSen, benzinen,
synsordningen og m. m................... 14 1006
Forhøjelsen af benzinpriserne, brev fra Esso's direktør........ 15 1050
Folketinget: Vejbygningsprogrammet,
sikkerhedsinvesteringeme ikke nævnt.................... 21 1405
Færgetakster på Storebæltsbro, Nej til ........................ 19 1268
»Galskab i benzinhandelen« .....19 1269
Hvem ringer klokkerne for? .... 24 1616
Justitsministeriets bekendtgørelse: Rudevaskere, spejle og dæk 21 1404
Kommunernes vejtilskud nedskæres ........................... 6 293
Motorafgiften? Hr. Grtabaumsløfter ......................... 7 382
Midterrabatter, bredere på fremtidige hovedveje .............. 21 1404
MOMS på' papegøjeplader........ 14 991
MOMSfri forsikring - og dog___16 1085
Motorskat, Politikernes mening om 9 550
P-skiverne, Velkommen til...... 18 1200
Parkering, franskbrødssagen fra
Odder ......................... 15 1036
Politisk konsekvens efterlyses ... 13 924
Politisk porthandel .............. 24 1617
Punktafgifterne til revision? .... 20 1336
Registreringsafgift, omlægning af 26 1748
Sikkerhed - et spørgsmål om penge .........................22 1476
Snerydning og grusning, Forældede lovregler om................ 1. 16
»Spritballoner.-alkotest.........23 1540
Storebælt, bro, tunnel eller færgefart ........................... 4 160
Storebælt, Kynisk monopolpolitik på ............................. 9 546
Storebælt, toldgrænsen - selvskabt plage .................... 4 157
Særgebyret på fugleflugtslinien . 14 990
T-baner, den store illusion....... 3 109
T-bane-popgalop. københavnsk city-linie ........................ 10 642
Trafikinvesteringerne bedre ..... 2 64
Trafikkens tabsliste, bliver den brugt? ........................ 3 112
Trafikulykkerne kan ramme os alle ........................... 15 1037
Vej afmærkning, de forhåndenværende skiltes princip .......... 16 1084
Vejnævnet går til ministeren .... 8 462
Vejpengene, inflationen æder af . 25 1684
Vintersne, forslag om revidering af snekastningsloven m. ni.....11 766
Vægtafgift - opkrævning hvorfor så indviklet? .................. 2 61
Vægtafgiften, forlængelse af betalingsfristen .................. 6 292
Argangsvogne, Øe farlige........ 20 1337

REJSE- OG STEDSBESKRIVELSER
Alperne, FDM viser vej gennem 11 759
Biltog, få mere ud af ferien ___ 8 484
Biltoget, spar en feriedag eller to 10 684
Efterlysnings-service, FDMs ..... 10 635
ERA, hjælpen er hurtigt undervejs 13 944
FDMs hotelkæde ................ 6 330
Ferie under havoverfladen ved Costa Brava ................... 14 1004
Fiskekort for FDM-medlemmer . . 12 829
Folkevandring ad Europas motorveje ........................... 12 836
Førerbevis og udlandstur........ 11 791
Kioskpriserne i kikkerten........12 844
København bliver 800 år ........ 11 762
Moteller i Europa. Oversigt over 11 727
Selskabsrejser fra FDM.......... 6 309
Selskabsrejser i egen bil ........ 9 572
Selskabsrejser, Vinteren 1967-68 . 23 1557
Sommerhuse til leje i hele Europa 2 70
Sensommerferie i egen bjl ...... 17 1152
Sydpå over sø og land. hvordan
nemmest og billigst i bil ...... 18 1226
Vinterferie i eget hus, i udlandet 21 1420
Yndlingsture, Danmark: Møn rundt .................... 7 373
Ad sydfynske skovveje ........ 7 377
Ribe og Varde ................ 8 504
Samsø ......................... 9 604
En tur til Thyborøn............ 9 609
Bornholm ..................... 10 702
Hindsholm rundt .............. 11 800
Rubjerg Knude, Danmarks dolomitter ......................... 11 801
Vestsjællands perler på en snor 12 830
Omkring Middelfart .......... 13 917
Omkring Aabenraa ........___ 16 1117
Rundt om Lovns Bredning___, 17 1130
Sydvest for Holstebro ......... 18 1232
Langs Brændeå til Føns........ 18 1233
Syd-Himmerland .............. 19 1298
Middelfart. Vejle, Fredericia ... 19 1301
Idyller nord for København----20 1372
Øst-Lolland ................... 21 1448
Stenenes tale i Bliehers fødesogn 21 1449
Vildmose og Vesterhav ........ 22 1470
Sønderjylland ................. 22 1473
Tur i Himmerland ............ 23 1534
To ture på Langeland.......... 24 1614
Til Horne og Horneland ...... 25 1680
Amerika: New York ............ 22 1488
Bulgarien: Sortehavet ........... 7 406
Danmark: Biltur nord for Limfjorden........................ 15 1056
England: Færdigpakket rejse i egen bil...................___12 858
Frankrig: La Loire .............. 11 772
Les Baux ............. 19 1282
Lot-Dalen og Cahors .. 12 848
Provence, Frankrigs bageovn .............. 8 480
Grækenland: Athen, ferie i ...... 7 390
Holland: Bilferie i Scheveningen 9 598
Irland: FDMs fisketure i ........ 3 126
Island: Mellemlanding på........ 20 1350
Italien: Firenze efter floden..... 9 558
Gardasøen .............. 13 940
Lago dOrta ............. 6 328
Middelalderromantik »Autostrada del Sole« ... 8 468
Rom .................... 14 1010
Mellemøsten: I bil til, I.......... 23 1574
I bil til, II......... 24 1646
Norge: Vinterferie i ............ 23 1572
Frederikstad 400 år...... 17 1146
Norsk Rapsodi .......... 10 646
Telemarken..........:.. 26 1760
Polen: Warszawa ................ 10 678
Schweiz: Fra Bern til Saas-Fee .. 3 120
Spanien: Mange veje fører til ... 12 866
Costa Blanca .......... 4 168
Gran Canaria ......... 6 334
Mallorca på egen hånd 19 1292
Sverige: Fryksdalen. Varmlands hjerte......................... 18 1208
Tjekkoslovakiet: Bohmerwald ... 13 948
Tyskland: Berlin ............... 25 1708
Langs Eder og Lahn til
Rhinen .............. 10 658
Weserbergland ....... 18 1216
Østafrika: Et populært feriemål .. 2 79
Østrig: Bregenzerwald .......... 9 568
Felbertauern-tunnelen åbnede 24/6 ................ 12 862
Salzburg ................ 11 744
Silvretta Hochalpenstrasse 6 300

TEKNIK OG ØKONOMI
Accelerationskurven, hvad er det? 7 404
Baneskift kræver tid og plads .... 9 554
Batteriet: Tilladeligt misbrug___22 1474
Benzinforbrug, kan svinge....... 19 1288
Benzinforbrug er afhængig af
mange forhold................. 19 1286
Benzinforbruget. Sådan måles___ 8 466
Benzinindsprøjtning for fremtidens motorer .................. 4 186
Bilens hovedrengøring .......... 9 539
Bilvenligt salt, Stor interesse for . 1 17
Blinklys, Sådan fungerer vore .. 6 326
Brugt bil, Skal De have ny...... 5 236
Dækforsøg, Prøvekørsel af dæk .. 23 1544
Eftertænding .................... 21 1402
El-bilen, kommer................ 10 668
Elektronik på Jyllands-Ringen .. 13 938
Fremmed rat, Bag ............... 10 656
Gearstangen gennem tiderne .... 7 410
Glatførekursus på Grønland .___25 1688
Glatkorsel i teori og praksis .... 1 24
Glatkorsel. Går De af vejen for .. 24 1624
Hvor hurtigt er for hurtigt?...... 13 930
Hydraulik-anordning ved parkering SidlerV .................. 2 76
Lygter og lygteføring............20 1352
Kompressionstryk ............... 3 118
Nader. Ralph, sikkerhedens korsridder......................... 8 474
Oliefiltret, Skift.................22 1486
Overtro om bilkørsel............ 5 234
Prøvestationen, følg selv med___ 18 1206
Prøvetjenesten udvider........... 23 1540
Q-varmeren ..................... 3 116
3-punkt-sele, De sidder godt i en 22 1482
Nr. Side Rustbeskyttelse skal vedligeholdes 25 1698
Sikkerhedskampagne, FDMs ___ 19 1274
Sikringer, Skiftning af .......... 4 178
»Slukkerelæ< .................. 25 1692
Sportsvogn, En »brugsrigtig« .... 15 1040
Støv er motorens værste fjende .. 19 1298
Stålplader bliver til seriefremstillede vogne .................... 20 1344
Turbo Spark Converter.......... 1 22
Tændingsanlæg, Energi til de startsvage ..................... 5 238
Udsyn gennem vinduerne ved vintertid ......................... 2 66
Verdensrekorder for biler på godt og ondt ....................... 14 998
Vægtfordelingen ................ 11 750
VW med tekniske nyheder ___25 1712
Wankel-motoren går i serieproduktion ....................... 21 1428

UNDERHOLDENDE ARTIKLER
»Auto -Mini-Combi- Compact- cyklen« ........................... 15 1042
Bensving for damer ............. 14 1000
»Bilkunsten«. Bevægelse i ....... 6 308
Da bilen og plakaten var ung___22 1502
Bilnøglevedhæng ................ 23 1556
Elefant, Hvordan man møder en .. 2 78
Julehistorie .................... 26 1758
Kvinder bag rattet i store busser og lastbiler___................ 23 1554
»Minirace«...................... 25 1694
»Mirakelbrillen« med X-radar .. 10 672
Motor-Pigerne i Hoptrup ........ 24 1629
Motoriseret indkøbskurv ........ 6 325
Ode til brødflove borgere i Odder 18 1229
Ophugning af gamle biler ...... 6 296
Parkering: Det er kun 60 kr.....17 1148
Politiet på glatis på Jyllands-Ringen ........................... 19 1284
»Rugbrød«, Jeg bor i et.......... 7 402
Scala-Fly ...................... 26 1754
Shopping-Scooter med el-kraft .. 21 1432
Skilte-Zoologi ................... 18 1231
Skovsvineri: De tre små grise ... 10 694 Verdun-Veteran i Århus ........ 25 1702

VEJE, TRAFIK OG KØRETEKNIK
Tæt på:
Morgen-mareridt .............. 2 -JPf
Ind på motorvej .............. 3 131
Komplikationer ............... 5 244
Dyr sparsommelighed.......... 9 562
¦ En slem streg................. 10 650
Ukendt fare i rundkørslen___ 16 1095
Billetpriser på bilfærgerne ...... 15 1046
Danmarks motorveje ............ 24 1632
Flaskehalse i sommertrafikken .. 12 840
Færdselsudstilling, Rullende ___ 9 543
Glatkørsel........-............... 26 1748
H-dagen i Sverige den 3. 9. 1967 .. 16 1104
H-dagen og dagen derpå ........ 19 1278
Lastbilkørsel forbudt i Horsens
bykerne ....................... 23 1594
Motorvej til Mandalay .......... 4 192
Motorveje, Forslag om nye på Sjælland...................... 8 472
Motorveje, nu over 10.000 km i Europa ........................ 10 €62
Motorvejssammenfletningen ved Jægersborg ................... 16 1096
Odense først i P-skive-løbet ___18 1220
Pigdæk, advarselsmærke ved kørsel med ....................... 25 1716
P-skiver til fynboerne.......... 21 1405
Trafikforsinkelser på hovedvej A2 23 1594
Vejafmærkning: Striber på stribe 17 1137
Øresundsbro, finansiering af .... 25 1684
Øresund, Vejbro over............ 24 1616
Øresund, Vejbro over............ 24 1620